Amnesia landscape info

Amnesia landscape info - videoinstallation januari 2022 - växtdelar tryckta på tyg - i ett område med hög kommunal och regional immateriell investering. Video