Jordminne 2021

Jordminne 2021

En QR-kod är placerad vid platsen på före detta jordbruksmark. QR-koden är www adress till en video inspelad på platsen från en bil. Jord följer med i bildrummet.

https://vimeo.com/627213363