Ballongarkivet

On Konstkväll (the Art evening) in Lund, visitors were invited to create balloon documents based on the following statement:


When planning a new area in the city, word as ”folktomt” (empty of people) and desolate often is used for what is not desirable, while life, activity and movement is something that is sought after.
__


På Konstkväll Lund var besökarna inbjudna att skapa ballongdokument utifrån följande påstående:


Då ett nytt område i staden ska planeras används ofta ord som folktomt och ödsligt som något som inte är önskvärt, medan liv, aktivitet och rörelse är något som eftersträvas.