ServettServett för jordbrukslandskap/Napkin for agricultural landscape 2019. (Göra Allmänning/ar - To do common/s) 

Servett för jordbrukslandskap/Napkin for agricultural landscape 2018. "Ätandet är en del av jordbruket" /"Eating is an agricultural act"


Fyrkantiga bitar ser ut att vara hopfogade med varandra. Från luften liknar landskapet ett lapptäcke, eller varför inte, ett landskap sammansatt av gigantiska dokument. De raka strecken i form av ägogränser ritades ut av lantmätare för 200 år sedan. Utifrån denna jordreform tog det industriella jordbruket form.


Rötter som fungerat som armering och höll jorden på plats, försvann då trädridåerna fälldes. 


Dessa ridåer var i vägen för de allt större och mer effektiva jordbruksmaskinerna. Jordflykten ökade eftersom nu även trädkronorna var borta. Slingrande vattendrag rätades ut och förde konstgödningen rakt ut i havet. Våta marker dränerades och öppna diken slöts. Däggdjur, fåglar och insekter hittade inte längre vatten.


Detta synsätt kan kopplas till det Cartesianska koordinatsystemet (efter den franske filosofen och matematikern René Descartes, på latin Renatus Cartesius) som skymtas genom landskapets lapptäcke. Ett koordinatsystem som visar på uppdelningen av det inre och det yttre - där det yttre sågs som objekt utan någon som helst förbindelse med det inre.